Edukacijski i znanstveni projekti

Croatian Makers Liga

Croatian Makers liga je dio projekta Croatian Makers koji je 2014. godine pokrenuo Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM). Cilj Lige je omogućiti široko uključivanje robotike, automatike i programiranja u edukaciju u osnovnoškolskom uzrastu. Svi sudionici dobit će potrebne robote na posudbu, odnosno u trajno vlasništvo.

Na poziv za uključenje u Croatian Makers ligu javilo se 230 škola! Sve su škole dobile pet mBot robota za rad s učenicima i svi su mentori dobili besplatnu početnu edukaciju 🙂 Ukupno je po Hrvatskoj podijeljeno više od 1000 robota!

Arduino kroz jednostavne primjere

U suradnji sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture napisao sam i objavio dvanaest uputa za rad s Arduino platformom. Upute su namijenjene potpunim početnicima i daju pregled od od instalacije Arduina pa do realizacije jednostavnih projekata. Pripreme su primarno namijenjene učenicima u osnovnim školama i njihovom mentorima kao pripreme za školsko, županijsko i državno natjecanje iz automatike, ali mogu biti zanimljive svim početnicima da na jednostavan način nauče kako raditi s Arduinom. Sve dokumente možete pronaći na: http://www.hztk.hr/automatika-zadaci/

Pic mikrokontroleri i njihova primjena

Tijekom školovanja zaista sam zavolio digitalnu elektroniku. Tako sam tijekom svog studija na Tehničkom fakultetu u Rijeci u suradnji i pod mentorstvom prof. Viktora Sučića osmislio i izradio web stranicu posvećenu korištenju PIC mikrokontrolera. Materijal koji se nalazi na stranici koristi se kao nastavni materijal za laboratorijske vježbe iz kolegija Digitalna logika na Tehničkom fakultetu u Rijeci ali može poslužiti i uradi sam entuzijastima kao uvod u praktičnu primjenu PIC mikrokontrolera. Web stranicu možete pronaći na adresi: http://mikrokontroleri.weebly.com/  

Udaljeni laboratorij za razvoj mikrokontrolerskih sustava

Udaljeni laboratorij za razvoj mikrokontrolerkih sustava nastao je kao ideja na generalnu slabiju opremljenost nastavnih laboratorija na sveučilištima. Ovaj projekt omogućava da se laborijstorijskoj opremi koja je smještena na sveučilištu pristupa s udaljene lokacije s ciljem da se oprema može koristiti kao da je korisnik kraj same opreme. Projekt se razvijao kroz nekoliko godina od osnovne ideje i koncepta pa sve do potpune implementacije u suradnji sa Tehničkim fakultetom u Beču i Politehničkim fakultetom u Torinu. Na ovu temu moji kolege i ja objavili smo nekoliko znanstvenih radova na domaćim i inozemnim znanstvenim konferencijama. Link na publikacije putem Google scholar suatava s dostupnim podatcima o citiranosti: http://scholar.google.com/citations?user=c6sNRfwAAAAJ&hl=hr Linkovi iz Hrvatske znanstvene bibliografije: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN&rad=564804 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN&rad=589328 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN&rad=586818 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN&rad=494363